75 % av väljarna gillar Enhets budskap

Tre av fyra väljare kan tänka sig att rösta på ett parti som går till val med Existenslinjen som huvudbudskap. En femtedel av väljarna kan tänka sig att rösta på Enhet redan nu i höstens val.

Enhet går till val med ”Existenslinjen – livet är mer än arbete”. Existenslinjen ger ett alternativ till dagens arbetslinje och innebär att alla människor har lika rätt till bastrygghet oavsett vad som händer i livet; en ny välfärdsmodell som innefattar basinkomst där alla får ta del av samhällets ekonomiska utveckling. Existenslinjen strävar efter att ge alla människor möjlighet till ett liv fyllt av mening och där alla människors existens har lika värde; vars strävan är ett samhälle där varje individs unika förmågor uppskattas och mångfalden tas tillvara, ett samhälle där barn, ungdomar och vuxna når sin fulla potential som människor, med kreativitet och glädje.

Enhet utgår från att vår planet har ändliga resurser och att samhällets utveckling behöver anpassas därefter; som menar att en omställning till en livsstil som gynnar klimat, hälsa, djur och miljö är möjlig och strävar efter ett samhälle där beslut är hållbara i flera generationer framåt.

En alldeles färsk opinionsundersökning visar att tre av fyra väljare kan tänka sig att rösta på ett parti som går till val med Existenslinjen som huvudbudskap.

På den direkta frågan om de kan tänka sig rösta på Enhet i årets val svarar 20 % att de kan göra det. Det verkar som att människor längtar efter en ny sorts politik i Sverige.

https://www.youtube.com/watch?v=InD-W4eDlZA&index=15&list=UU1dEO6mh_6L1ClxUDYbiODw

Människan offrar hälsan för att tjäna pengar

Människan offrar hälsan för att tjäna pengar,
Sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan.
Hon är så angelägen om sin framtid 
Att hon inte njuter av nuet.
Följden blir att hon inte lever i nuet
Och inte heller i framtiden.
Hon lever som om hon aldrig ska dö
Och så dör hon utan att någonsin ha levt.
- Dalai Lama -

10 Ways To Raise Your Vibration

All your thoughts and feelings are energy, and energy is vibration. Learn to raise those vibrations and watch your life change dramatically.

1. Find something beautiful and appreciate it.

Beauty is all around us, from the morning dew to the evening stars and everything in between. Most go through life not noticing all the beautiful things that are around them, and yes it’s every where, so take the time to notice them, and appreciate them when you see it. Whether it’s the scent of a flower or the way rain ripples in puddles of water, appreciate the beauty life has to offer.

2. Make a list of all that you are grateful for.

Making a gratitude list shifts your vibrations from focusing on what you do not have to what is already abundant in your life. There is more to be grateful for than you could possibly imagine. You can start with “I’m Alive!” and expand from there. Gratitude is the Attitude.

3. Meditate.

Sit in a comfortable position, close your eyes and breath in and out. Too often we rush through our days with a scattered brain leaving us in a state of anxiety and stress, Meditation helps to calm your spirit down and put you in a peaceful state of mind. 10 Minuets of meditation a day can change your life forever.

4. Do something for someone else.

Giving to someone else shifts your thinking from “I don’t have enough, to I have more than enough to give to others.” Abundance is a high vibration.

5. Stop complaining and gossiping.

Complaining and Gossip puts you in a very low vibration. Ask yourself “Are the things you are talking about bringing you more of what you want?” if not then, Stop complaining, and start finding ways to rejoice.

6. Move. Exercise. Get active.

Vibration requires movement, the more you move the better your vibrations move. So Get Active! Dance! The happier you feel, the more you will draw happy experiences to yourself because you are operating at a different frequency.

7. Realize that you have more control over your life than you thought.

You are not a victim to circumstance, past, family upbringing, trauma, or anything else. You can change your life in an instant. Just realize this. In many wisdom traditions this is called “total responsibility.” No one is responsible for how you feel right now but you. It isn’t a curse. It’s a blessing because it gives you your power back.

8. Breathe.

Just sit and try to make your breath longer, fuller, and more relaxed. It has a direct affect on your nervous system and helps to calm you down. A calm vibration is a high vibration.

9. Do Something You’re Afraid Of.

Fear holds us back from being in a state of love and happiness, and facing those fears opens you up to a greater world of possibilities. Fear of Heights? Go skydiving. Scared of public speaking, say a poem at an open mic. You’ll begin to realize your fear was worse then the actual problem, and a sense of relief will wash over you.

10. Have a Meaningful Conversation with a Friend.

Rather than gossip or complaining, talk about you ideas. What do you have planned for yourself? what do you think is the nature of reality? Are we spiritual beings having a human experience? Talking about these things with someone helps to raise both your vibrations by thinking big. If you don’t have someone to talk to about these kinds of things with, there’s a community of higher minded individuals right here.

Lev i nuet!

“Andas in djupt. Fråga er själva ,Vad i just detta ögonblick, med den tid jag har, mina pengar och mina omständigheter just nu, just nu, är det mest kärleksfulla som jag kan göra för mig själv och andra. Vänta tills svaret stiger upp. Det kan komma att överraska er. Det kan vara för lätt. Livet är nämligen väldigt enkelt när det levs ett ögonblick i sänder!”

http://st-germain.se/blog/2014/Andra/1400517_anglarna.htm