75 % av väljarna gillar Enhets budskap

Tre av fyra väljare kan tänka sig att rösta på ett parti som går till val med Existenslinjen som huvudbudskap. En femtedel av väljarna kan tänka sig att rösta på Enhet redan nu i höstens val.

Enhet går till val med ”Existenslinjen – livet är mer än arbete”. Existenslinjen ger ett alternativ till dagens arbetslinje och innebär att alla människor har lika rätt till bastrygghet oavsett vad som händer i livet; en ny välfärdsmodell som innefattar basinkomst där alla får ta del av samhällets ekonomiska utveckling. Existenslinjen strävar efter att ge alla människor möjlighet till ett liv fyllt av mening och där alla människors existens har lika värde; vars strävan är ett samhälle där varje individs unika förmågor uppskattas och mångfalden tas tillvara, ett samhälle där barn, ungdomar och vuxna når sin fulla potential som människor, med kreativitet och glädje.

Enhet utgår från att vår planet har ändliga resurser och att samhällets utveckling behöver anpassas därefter; som menar att en omställning till en livsstil som gynnar klimat, hälsa, djur och miljö är möjlig och strävar efter ett samhälle där beslut är hållbara i flera generationer framåt.

En alldeles färsk opinionsundersökning visar att tre av fyra väljare kan tänka sig att rösta på ett parti som går till val med Existenslinjen som huvudbudskap.

På den direkta frågan om de kan tänka sig rösta på Enhet i årets val svarar 20 % att de kan göra det. Det verkar som att människor längtar efter en ny sorts politik i Sverige.

https://www.youtube.com/watch?v=InD-W4eDlZA&index=15&list=UU1dEO6mh_6L1ClxUDYbiODw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>