En trygg människa är en rik människa!

Enhet – Gustavsberg, Sweden

Äntligen ett riktigt vettigt parti. Så pass att jag funderar på att bli politiker å då har det gått långt…he he

http://www.enhet.se/

De driver bl a den viktiga frågan om basinkomst. http://enhet.se/basinkomst-en-trygg-manniska-ar-en-rik-manniska/

Enhet menar att ett nytt grundläggande trygghetssystem bör skapas som ersätter dagens snåriga djungel av olika bidrag. Trots hundratals miljarder i kostnader samt en enorm administration får inte alla människor den grundläggande ekonomiska trygghet de behöver.

Tanken om en ekonomisk bastrygghet är inte ny. Redan 1796 motionerade Tom Paine i franska nationalförsamlingen om införande av en ekonomisk basinkomst. Paine skrev att ”när äpplen mognar är det solen och jorden som utför arbetet”, och menade att vi alla har del av de ekologiska tjänster som naturen ger oss. Vi menar att detta är sunda tankar, som på grund av världens ökande befolkning och mänsklighetens minskade miljöutrymme, blir mer relevanta för varje år.

Dagens kontroll av hur våra trygghetssystem används innebär en anpassning till regler i ett byråkratiskt system, vilket ofta leder till passivisering. Vi tror att införandet av en garanterad basinkomst skulle öka kreativiteten och entreprenörsandan. Vi tror att det finns en stor potential av kreativitet inom varje människa som i dag i många fall inte får utlopp på grund av stress för att klara sin försörjning. Många skulle även välja att gå ner i arbetstid vilket skulle innebära större frihet att förfoga över sin egen tid och gör det som man idag inte hinner göra när man heltidsarbetar. På så sätt skapas också fler arbetstillfällen. Enhet tror att en garanterad basinkomst tillsammans med de attitydförändringar som vi vill se i skola och samhälle skulle stimulera fler till att hjälpa sina medmänniskor och samhället på något sätt.

Hur stor en garanterad basinkomst bör vara och hur den i detalj bör utformas behöver utredas vidare, men tanken är att de flesta nuvarande bidrag, såsom sjukersättning, a-kassa, försörjningsstöd, studiebidrag, garantipension och barnbidrag, ska kunna ersättas av denna basinkomst. Dessa och andra bidrag blir grunden till finansieringen av en basinkomst. Övrig finansiering anser vi inte i första hand ska ske med skatt på arbete, utan med inkomster från vår föreslagna naturresursdelning som beskrivs i nästa kapitel.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>