10 sätt att stödja Enhet, som har framtidens politik

1.   Berätta om Enhet för dina vänner och bekanta. Sprid vår

hemsideadress (www.enhet.se) och tipsa om vår blogg

(http://enhetsblogg.wordpress.com). Bjud in dina vänner på Facebook till

Enhets sida (www.facebook.com/enhet.se) och Enhets grupp på Facebook

(www.facebook.com/groups/enhet).

 

2.    Bli medlem i Enhet. Betala in en valfri summa på plusgiro: 68 45 84 – 6.

Skriv ditt namn, adress, tel. och epost.

 

3.   Beställ informationsmaterial om Enhet, kostnadsfritt från vår hemsida

(eller maila info@enhet.se): foldrar, affischer, vykort och småkort. Du

kan också själv skriva ut de reklamblad som finns tillgängliga under

”Dokument” på hemsidan. Sprid materialet bland vänner och bekanta. Lägg

ut material på cafeér, bibliotek, gym, mässor, festivaler och liknande.

 

4.   Skriv insändare till lokaltidningar. Tips: Plocka text ur partiprogram,

visionsprogram, vår blogg och från Enhetsfoldern. Vill du få hjälp med

att skriva en insändare, kontakta oss på info@enhet.se

 

5.    Bli aktiv i Enhet genom att komma på våra nationella helgträffar och gå med i

någon av de arbetsgrupper som finns. Bidra med dina erfarenheter och

åsikter för att utveckla Enhet!

 

6.    Kontakta media, allt från din lokala tidning till radio och riksmedia – tipsa dem om Enhet.

 

7.    Saknas det en kontaktperson för Enhet på din ort? Kanske det är ett uppdrag för dig?

 

8.   Kontakta andra medlemmar och sympatisörer till Enhet på din ort och

skapa en lokal grupp. Vill ni ställa upp i kommunvalet så hjälper vi er

med det.

 

9.    Chatta/blogga/twittra om Enhet på internetbaserade forum.

 

10.   Har du en slant över: skänk en gåva till Enhets valfond så att vi kan

trycka valsedlar och sprida information om Enhet. Vi vill att alla

röstberättigande i Sverige ska veta att Enhet finns inför nästa val!

Pg68 45 84 – 6. Skriv ”Valfond” i meddelandet. Tack på förhand!

Enhet haringa andra inkomster än stöder från medlemmar och sympatisörer.

 

Don’t be passive

“Evil steps in when good people do nothing. This is a lesson taught through thousands of years of human history. We stand at the beginning of a new time, and a new world awaits us. But we must embrace it, and help create it. For if we are passive, others will have their way- at least in the short run. ”

Steven M. Greer M.D.

En trygg människa är en rik människa!

Enhet – Gustavsberg, Sweden

Äntligen ett riktigt vettigt parti. Så pass att jag funderar på att bli politiker å då har det gått långt…he he

http://www.enhet.se/

De driver bl a den viktiga frågan om basinkomst. http://enhet.se/basinkomst-en-trygg-manniska-ar-en-rik-manniska/

Enhet menar att ett nytt grundläggande trygghetssystem bör skapas som ersätter dagens snåriga djungel av olika bidrag. Trots hundratals miljarder i kostnader samt en enorm administration får inte alla människor den grundläggande ekonomiska trygghet de behöver.

Tanken om en ekonomisk bastrygghet är inte ny. Redan 1796 motionerade Tom Paine i franska nationalförsamlingen om införande av en ekonomisk basinkomst. Paine skrev att ”när äpplen mognar är det solen och jorden som utför arbetet”, och menade att vi alla har del av de ekologiska tjänster som naturen ger oss. Vi menar att detta är sunda tankar, som på grund av världens ökande befolkning och mänsklighetens minskade miljöutrymme, blir mer relevanta för varje år.

Dagens kontroll av hur våra trygghetssystem används innebär en anpassning till regler i ett byråkratiskt system, vilket ofta leder till passivisering. Vi tror att införandet av en garanterad basinkomst skulle öka kreativiteten och entreprenörsandan. Vi tror att det finns en stor potential av kreativitet inom varje människa som i dag i många fall inte får utlopp på grund av stress för att klara sin försörjning. Många skulle även välja att gå ner i arbetstid vilket skulle innebära större frihet att förfoga över sin egen tid och gör det som man idag inte hinner göra när man heltidsarbetar. På så sätt skapas också fler arbetstillfällen. Enhet tror att en garanterad basinkomst tillsammans med de attitydförändringar som vi vill se i skola och samhälle skulle stimulera fler till att hjälpa sina medmänniskor och samhället på något sätt.

Hur stor en garanterad basinkomst bör vara och hur den i detalj bör utformas behöver utredas vidare, men tanken är att de flesta nuvarande bidrag, såsom sjukersättning, a-kassa, försörjningsstöd, studiebidrag, garantipension och barnbidrag, ska kunna ersättas av denna basinkomst. Dessa och andra bidrag blir grunden till finansieringen av en basinkomst. Övrig finansiering anser vi inte i första hand ska ske med skatt på arbete, utan med inkomster från vår föreslagna naturresursdelning som beskrivs i nästa kapitel.”

Om det verkligen är tack vare vacciner som sjukdomarna inte härjar idag, hur kan då sjukdomarna ha minskat så drastiskt innan vacciner fanns?

Därför ifrågasätter vi vaccination

mässling i USA”Vacciner är säkra och effektiva” – det har vi hört sen barnsben, en indoktrinering som vi fått med modersmjölken, och det har vi själva också trott på ända tills vi upptäckte att det inte gällde för oss, inte för vår familj, inte för våra barn. Var vi ensamma om detta? Vi upptäckte att så inte var fallet, långt ifrån. Det var då vi på allvar började ställa frågorna. Hur har andra upplevt det? Vad vet vi egentligen? Vad säger forskningen? Är vacciner säkra? Är de effektiva? Finns det alternativ till vaccination?

Vi upptäckte till vår förskräckelse att vi varken behövde gräva särskilt djupt eller länge för att inse att kunskapen om vaccinernas mörka baksida är både stor, bred och djup och tillika lika gammal som vaccinerna själva. 

Vi fann att det fanns mycket forskning, mycket litteratur, och många studier publicerade i välrenommerade tidningar. Många röster som vittnade och de som trädde fram var både läkare, forskare, specialister och grävande journalister.

Vi blev bestörta när vi insåg att det fanns så många som drabbades av vaccinernas biverkningar, och som fick sina liv förstörda. Vi blev riktigt mörkrädda när vi insåg att  vaccinindustrin fortfarande år 2013, i vårt ”upplysta” samhälle, lyckas indoktrinera en hel läkarkår genom likriktad skolning, dupera politiker genom lobbying och få en bred allmänhet att fortsätta upprepa samma gamla mantra ”vacciner är säkra och effektiva”. 

 – Är de verkligen det? Det finns all anledning att ifrågasätta denna dogm!

År 1871-72 upplevde England sitt värsta utbrott med 45 000 dödsfall i smittkoppor, trots en 98-procentig vaccinationstäckning av befolkningen mellan 2-50 år. Under samma period i Tyskland, med en vaccinationstäckning på 96 procent dog över 125 000 av smittkoppor. ( The Hadwen Documents)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför förhindrade de inte dödsfallen, eller åtminstone höll nere antalet?

I Tyskland infördes obligatorisk massvaccination mot difteri år 1940, och 1945 hade antalet difterifall ökat till 250 000 från 40 000. (Don’t Get Stuck, Hannah Allen)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför ökade då antalet difterifall, trots flera års obligatorisk massvaccination?

I USA 1960 upptäckte två virologer att båda poliovaccinerna som användes var kontaminerade med sv40 som orsakar cancer i djur liksom även förändringar i mänskliga vävnader. Miljoner barn har injicerats med dessa vacciner. (Med Jnl of Australia 17/3/1973 p555)

Vi har träffat Désirée Röver, hennes son var en av dem som fick detta poliovaccin och han dog sedermera i cancer orsakad av sv40. Vilka garantier har vi att vacciner inte är kontaminerade? Kan vi acceptera att vaccin tar livet av barn?

År 1967 deklarerade WHO att Ghana var fritt från mässlingen efter att 96 procent av dess befolkning var vaccinerad. År 1972 upplevde Ghana ett av sina värsta mässlingsutbrott med sitt största dödstal någonsin.  (Dr H Albonico, MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kunde ett sådant utbrott ske trots den höga vaccinationstäckningen?

Mellan 1970 och 1990 inträffade över 200 000 fall av kikhosta i fullt vaccinerade barn i Storbritannien. (Community Disease Surveillance Centre, UK)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – och man är fullt vaccinerad – hur kan då så många få kikhosta? 

På 1970-talet avslöjade en indisk studie som involverade 260 000 människor att fler fall av TBC uppstod i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade. (The Lancet 12/1/80 p73)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kan den vaccinerade gruppen ha fler TBC-fall?

Dr Jonas Salk som utvecklade det första poliovaccinet, vittnade år 1977 tillsammans med andra forskare om att massvaccination mot polio var orsaken till de flesta poliofallen över hela USA sedan 1961. (Science 4/4/77 ”Abstracts” )

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför är de då den största orsaken till den sjukdom man vill förinta?

År 1978 avslöjade en granskning av 30 delstater i USA att mer än hälften av barnen som fick mässlingen hade blivit helt adekvat vaccinerade. (The People’s Doctor, Dr R Mendelsohn)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför hjälper de inte, trots att de använts korrekt?

År 1979 övergav Sverige kikhostevaccinet på grund av dess ineffektivitet. Av 5 140 fall 1978, fann man att 84 procent hade vaccinerats tre gånger! (BMJ 283:696-697, 1981)

84 procent får kikhosta trots tre doser vaccin,  vi undrar: Är det överhuvudtaget möjligt att vaccinera bort kikhosta?

Februarinumret 1981 av Journal of the American Medical Association påvisade att 90 procent av förlossningsläkare och 66 procent av barnläkare vägrade att ta röda hund-vaccin.

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför avstår så många förlossningsläkare och barnläkare? Har de kunskaper som inte når oss vanliga medborgare?

I USA har kostnaden för en enda DTP-injektion ökat från 11 cent 1982 till 11,40 dollar 1987. Vaccintillverkarna la 8 dollar åt sidan per injektion för att täcka rättsliga kostnader och skadestånd som de betalade ut till föräldrar med hjärnskadade barn och barn som dog till följd av vaccination.  (The Vine, Issue 7, January 1994, Nambour, Qld)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – hur kommer det sig att så stor andel av intäkterna går till skadestånd?

Mellan 1988 och 1989 inträffade ett polioutbrott bland många tusentals fullt vaccinerade barn i Oman. Regionen med den högsta incidensen hade den högsta vaccinationstäckningen. (The Lancet, 21/9/91)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför inträffar de största utbrotten där det är högst vaccinationstäckning?

År 1990 visade en brittisk granskning av 598 läkare att över 50 procent av dem vägrade att ta hepatit B-vaccinet trots att de tillhörde högriskgruppen som uppmanades att vaccinera sig. (British Med Jnl, 27/1/1990)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför vägrar då merparten av den yrkeskår som vaccinerar, att vaccinera sig? Vet de något som vi vanliga medborgare inte får veta?

År 1990 hade Journal of the American Medical Association en mässlingsartikel som fastslog ” fastän mer än 95 procent av barn i skolåldern i USA var vaccinerade mot mässlingen,  fortsatte stora utbrott av mässlingen att uppstå i skolorna och de flesta fallen uppstod bland tidigare vaccinerade barn.” (JAMA, 21/11/90)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför uppstår då utbrott trots så hög vaccinationstäckning och varför främst bland de som var vaccinerade? Om gängse teori stämmer – borde då inte alla de ovaccinerade drabbas framför de vaccinerade?

I USA räknade FDA från juli 1990 till november 1993 totalt till  54 072 biverkningar efter vaccination. FDA erkände att denna siffra bara representerade 10 procent av den verkliga siffran, därför att de flesta läkare vägrade rapportera vaccinskador. Med andra ord, biverkningarna för denna period översteg en halv miljon! (National Vaccine Information Centre, March 2, 1994)

Vi undrar: Om vacciner verkligen är säkra – varför så många biverkningar, varför så stort mörkertal? (FDA motsvarar Läkemedelsverket i USA)

I tidskriften The New England Journal of Medicine, juli 1994, kom en studie fram till att över 80 procent av barn under 5 år som hade dragit på sig kikhosta hade blivit fullt vaccinerade.

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför finns det så många sjuka bland de vaccinerade?

Den 2 november år 2000 kungjorde the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) att dess medlemmar på deras 57:de årliga möte i St Louis röstade för att godkänna en resolution som krävde ett slut på obligatoriska barnvaccinationer. Resolutionen godkändes utan en enda  ”nej” -röst.

Vi undrar: Om vacciner verkligen är säkra och effektiva – skulle då denna kår rösta fram ett nej till obligatorisk vaccination?

I en forskningsrapport av Roman Bystrianyk visas flera diagram över dödstalen i olika sjukdomar i USA. Här ser man att dödsfallen i sjukdomar sjönk drastiskt långt innan införandet av vaccin. I slutet av 1800-talet dog det runt 200 barn mellan 0-14 år per 100 000 invånare. Strax innan införandet av vaccin på 1930-talet var siffran mindre än tio. Scharlakansfebern minskar från 200 döda per 100 000 i slutet av 1800-talet till praktiskt taget noll på 1940-talet. Detta var den värsta smittsamma sjukdomen på den tiden och dödade en massa människor men är idag inget större hot trots frånvaron av vaccin.

Vi undrar: Om det verkligen är tack vare vacciner som sjukdomarna inte härjar idag, hur kan då sjukdomarna ha minskat så drastiskt innan vacciner fanns?

Genom att endast uppvisa nedgången i sjukdomsincidens och mortalitet från tiden då vaccinet infördes och framåt får man bilden av att vaccinet varit fantastiskt. Men genom att titta på en mer långsiktig bild inser man att vaccinet har gjort föga nytta. Som exempel kan visas att dödstalen i USA av mässling sjönk från 13,3 per 100 000 till 0,2 per 100 000 – en minskning på 98 procent –  innan vaccinets införande. Mellan 1900 och 1949 sjönk dödstalen i kikhosta från 12,2 per 100 000 till 0,5 per 100 000 – en minskning med 96 procent. Från 1900 till 1949 sjönk dödstalen i difteri från 40,3 per 100 000 till 0,4 per 100 000 – en minskning med 99 procent.

Den här listan skulle kunna utökas i all oändlighet, eftersom det finns så otroligt mycket källmaterial, men vi tror att ni vid det här laget förstått. Vacciner tycks varken så effektiva eller säkra som görs gällande. Det finns all anledning att ifrågasätta vacciners fortsatta existensberättigande. Vi tror att vi i framtiden kommer att gå mot en förändrad syn på infektionssjukdomar, vacciner och mikroorganismer.

Linda & Marina

Källa http://vaccin.me/darfor-ifragasatter-vi-vaccination

“Om någon av er har idén att läkemedelsindustrin är mån om er hälsa – glöm det! Det är bara pengar de är intresserade av.

Och myndigheterna är lika kriminella som läkemedelsbolagen.” säger John Virapen, tidigare verksam 30 år inom branschen.

John Virapen håller föredrag runt världen och berättar om läkemedelsindustrins ohederliga metoder. Bland annat berättar han att branschen undanhåller sanning om biverkningar och ohälsosamma tillverkningsmetoder samt använder sig av mutor för att registrera nya läkemedel.

Virapen vet vad han pratar om. Som chef för Eli Lilly i Sverige mutade han själv läkare. När Prozac, som tillverkas av Eli Lilly, skulle registreras i Sverige tog han reda på vilken psykiatriker som skulle testa medlet, och kontaktade honom. Virapen bjöd på middagar och sände kvinnliga medarbetare till honom för att ”underlätta” arbetet. Virapen berättar även att han lät skicka 25 000 kronor vid två tillfällen till personen i fråga. Vilket var ”otänkbart” enligt dåvarande Läkemedelsverk. Testningen gick på rekordtid, några månader istället för ett till två år.

Han har också bjudit läkare till Västindien som officiellt kallades för utbildningsresor men var snarare mutresor. Det var ytterst få utbildningstimmar men desto mer sprit kvinnor och sång. Läkarna blev fullständigt köpta och när de kom hem skrev de ut recept på färdigtryckta receptblock med sina reklampennor. Enligt Virapen finns det färre säljare nu för tiden på läkemedelsbolagen, eftersom ”de redan har lyckats rekrytera läkarkåren”

Myndigheterna gör inte sitt jobb. Om de hade velat hade många tragedier kunnat undvikas menar Virapen. ”Det är inte mycket att vänta sig när det övervakande organet, Läkemedelsverket, är betalt av de som de skall övervaka läkemedelsindustrin. De betalar Läkemedelsverkets utgifter inklusive löner”, menar Peter Anstrin på KMR

John Virapen uppmanar oss att ta ansvar för vår egen hälsa och att sprida informationen vidare till andra människor, om läkemedelsindustrins ohederliga metoder.

Han har gett ut två böcker, ”Rubio talar ut” och ”Piller och profiter”. Han föreläser också på olika konferanser, mässor och möten, världen runt.

Mer att läsa, samt namnet på läkaren som tog emot mutor, när Prozak registrerades, på www.kmr.nu